Bảng xếp hạng ICT Index năm 2019

Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố kết quả đánh giá và xếp hạng Chỉ số ICT Index ngành Tài chính 2019. Về sơ bộ, cơ quan Bộ Tài chính đang dẫn đầu Khối các cơ quan TW, trong khi vị trí thứ 2 đang thuộc về Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Đây là năm thứ 2 mà Bộ Tài chính áp dụng phương pháp tính LHQ thay cho phương pháp Phân tích thành phần chính đã từng được sử dụng trước đây.

ICT Index năm 2019 được xây dựng trong bối cảnh cơ sở các nhóm đối tượng theo sự sắp xếp của Bộ Tài chính, bao gồm các đơn vị cấp tỉnh và thành phố, tổ chức theo ngành dọc và nhóm sở Tài chính đã được tách riêng sang một bên nhằm phù hợp hơn với tiêu chí xếp hạng.

Trong năm 2019, chỉ tiêu phiếu điều tra đã được lược bỏ tương đổi để dễ dàng hơn trong việc thu thập số liệu, đồng thời khắc phục những số liệu sai lệnh do người làm không làm đúng với yêu cầu của các tiêu chí đề ra ban đầu.

Do đó, nội dung chỉ tiêu tính của ICT Index ngành Tài Chính bao gồm 3 chỉ số thành phần chính là Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực và úng dụng CNTT. Song song với đó, chỉ số dịch vụ công trực tuyến sử dụng phiếu đánh giá riêng, gồm các câu hỏi tương ứng dựa trên 4 mức độ các dịch vụ công trực tuyến. Năm 2019, ICT Index ngành Tài chính được khảo sát trên 2 khối với tổng cộng 252 đối tượng thuộc Khối cơ quan TW các hệ thống và Khối các đơn vị cấp tỉnh và thành phố.