Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ?

Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã xác định Việt Nam thao túng tiền tệ và gây ảnh hưởng chung tới sự phát triển chung của thế giới. Đây là kết quả sau khi Mỹ công bố báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẳng định rằng, trong những năm qua, việc điều hành tỷ giá nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và không hướng tới mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.

Nhiều báo cáo đã chỉ ra rằng, thặng dư thương mại song phương với Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai chính là kết quả cũng một loạt yếu tố liên quan đến đặc thù của kinh tế Việt Nam. Do đó, NHNN cần phải mua ngoại tệ để can thiệp trong thời gian qua nhằm bảo đảm cho hoạt động thông suốt của thị trường ngoại tệ, từ đó góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô chung và củng cố Dữ trữ ngoại hối Nhà nước hiện đang ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia khác.

Việt Nam đã, đang và sẽ luôn coi trọng mối quan hệ kinh tế – thương mại với Hoa Kỳ.Vì vậy, cơ quan này sẽ phối hợp cùng với Bộ, ngành hữu quan để làm rõ các vấn đề với Mỹ dựa trên sự hợp tác và có lợi cho cả hai bên. Đồng thời với đó, NHNN sẽ tiếp tục điều hành các chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý hơn, phù hợp với các cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ trong sự công bằng nhất.