Cơ cấu thị trường tài chính

Trong 10 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục đẩy mạnh để thực hiện việc cơ cấu thị trường tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Theo đó, Bộ đang thúc đẩy triển khai Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo lộ hình cũng như mô hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời với đó là công tác triển khai nghiên cứu, xây dựng và bổ sung chính sách ưu đãi dành hco đối tượng hưu trí tự nguyện; ban hành quy định về trái phiếu doanh nghiệp cũng như các phương thức giao dịch nhằm đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư.

Về phía tình hình thị trường chứng khoán và bảo hiểm, trong 10 tháng vừa qua, chỉ số VN-Index đạt 925,47 điểm, HNX-Index đạt 135,34 điểm và UPCoM-Index đạt 62,85 điểm.

Ở thị trường bảo hiểm, thị trường đang có dấu hiệu duy trì đà tăng trưởng khá với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 148.547 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hiện nay đang ở mức 537.326 tỷ đồng, tăng 21%. Trong đó, số tiền đầu tư nền kinh tế đạt 434.625 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019 và chi trả các quyền lợi cho khách hàng là 38.975 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, Bộ vẫn tiếp tục tổng hợp lại các ý kiến tham gia với việc xây dựng các văn bản có quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán cũng như các văn bản khác dựa theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.