Mảng tài chính giúp FLC lãi gần 600 tỷ đồng

Mặc dù đang trong tình trạng kinh doanh dưới giá vốn thế nhưng FLC vẫn lãi trước thuế gần 600 tỷ đồng ở trong quý III. Lý do chính là nhờ vào mảng tài chính đang có lợi nhuận tăng trưởng đột biến.

Cụ thể, dựa theo báo cáo tài chính quý III của FLC cho thấy, doanh thu thuần trong ba tháng gần đây nhất đạt hơn 3.400 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với việc hoạt động thấp hơn giá vốn, công ty đã lỗ gần 327 tỷ đồng giống như 6 tháng đầu năm.

Mặc dù vậy, trong quý III, tập đoàn lại có được sự đột biến từ mảng tài chính với doanh thu đạt hơn 1.300 tỷ đồng, gấp ba lần so với cùng kỳ với mức lợi nhuận hơn 1.150 tỷ đồng. Cùng với kết quả khả quan này đã giúp cho lợi nhuận trước thuế đạt 578 tỷ đồng. Báo cáo trong quý I và II, FLC lỗ lần lượt là 1.900 tỷ đồng và hơn 800 tỷ đồng.

Cộng gộp kết quả 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp của ông Trịnh Văn Quyết đã có mức doanh thu thuần khoảng 10.000 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2019. Mặc dù kinh doanh dưới giá vốn nhưng khoản lỗ gộp ở trong kỳ đã đạt hơn 2.576 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng thể trong ¾ năm 2020, FLC đã lỗ hơn 2.200 tỷ đồng, một con số thể hiện cho sự tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế chung của thế giới.

Hiện tại, tổng tài sản của doanh của tập đoàn đạt hơn 32.200 tỷ đồng. Phần lớn trong số đó là các khoản phải thu ngắn hạn, còn mảng chứng khoán kinh doanh cũng tăng mạnh hơn so với thời điểm đầu năm là 2.630 tỷ đồng.